03
Май
2020

Возможно ли сделать обводку текста QLabel?

Как сделать обводку всего текста используя QLabel?


class Window2(QtWidgets.QWidget):
  def __init__(self, parent=None):
    super(Window2, self).__init__(parent)
    self.setWindowFlags(QtCore.Qt.Window)  

    font = QtGui.QFont()
    font.setPixelSize(50)

    background = QtGui.QImage("balloons.jpg").scaled(900, 900)

    palette = QtGui.QPalette()
    palette.setBrush(10, QtGui.QBrush(background))

    self.setPalette(palette)

    label = QtWidgets.QLabel("Label 2", alignment = QtCore.Qt.AlignCenter)
    label.setFrameStyle(QtWidgets.QFrame.Box | QtWidgets.QFrame.Raised)
    label.setStyleSheet("background-color: rgba(255,255,255,20%); color: #FFFFFF;")
    label.setFont(font)

    layout = QtWidgets.QVBoxLayout()
    layout.addWidget(label)
    self.setLayout(layout)

введите сюда описание изображения

Источник: https://ru.stackoverflow.com/questions/1119820/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0-qlabel

Тебе может это понравится...

Добавить комментарий